ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบการลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-7 ตำบลริม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7

แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2560 ดร.1  ดร.2

 

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก

ของหมู่ที่ 1,2,4,5,6,7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลประปา บ้านท่าค้ำ ม.1,บ้านปูคา ม.5 ต.ริม

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองไส้ไก่) ของหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลริม (ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการราคา)

ผลการพิจารณาการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5 

ผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 โครงการ 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 โครงการ 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 โครงการ 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุป่าสุสาน

 

 

 

 

 

กิจกรรมต่างๆ

ผู้บริหาร

  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริม

 

สถิติการเข้าชม

ผู้ชม
1
เนื้อหา
79
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
11019

เข้าสู่ระบบ

ผลิตภัณฑ์ตำบล

งานศิลป แกะสลักเรือเล็ก หัวเรือ วาดลายเรือแข่ง

 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ

สินค้าโอท๊อป 4 ดาว

นางสุชาดา  วันควร  ประธานกลุ่มฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0812898301

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่พบฟีด

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com