ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริม ทุกวันเวลาราชการ

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลริม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลริม 

รับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองไส้ไก่) ของหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลริม (ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการราคา)

ผลการพิจารณาการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5 

ผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 โครงการ 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 โครงการ 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 โครงการ 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุป่าสุสาน

 

 

 

 

 

กิจกรรมต่างๆ

ผู้บริหาร

  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริม

 

สถิติการเข้าชม

ผู้ชม
1
เนื้อหา
78
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
9437

เข้าสู่ระบบ

ผลิตภัณฑ์ตำบล

งานศิลป แกะสลักเรือเล็ก หัวเรือ วาดลายเรือแข่ง

 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ

สินค้าโอท๊อป 4 ดาว

นางสุชาดา  วันควร  ประธานกลุ่มฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0812898301

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่พบฟีด

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com