Get Adobe Flash player

ประชาชน หมู่ที่ 1-7 ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

วันนี้ อบต.ริม ร่วมกับประชาชน หมู่ที่ 1-7 ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลริม ขออนุโมทนาสาธุ ด้วยนะคะ51726551 468499800349853 8472385722270089216 o

52005893 468499700349863 2237332787579322368 o

52011276 468499913683175 4675723538429116416 o

52569213 468499993683167 4020550496744898560 o
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com