Get Adobe Flash player

ช่วยกันลดโลกร้อน ลดการใช้ถุง

"ถุงผ้า" ลดโลกร้อน
"ถุงผ้า" จึงเป็นทางเลือก เพื่อใช้คุมกำเนิดถุงพลาสติก ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ด้วยความเหมาะสมลงตัว กับวิถีการเดินทางในชีวิตประจำวัน ที่พร้อมจะจับจ่ายซื้อของได้ทุกเวลา ที่ผู้บริโภคจะสามารถมีส่วนร่วมในขวนการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
ข้อดีของการใช้ถุงผ้า เช่น...
- ถุงผ้า ซักทำความสะอาดได้โดยง่าย นำกลับมา Reuse ใช้ซ้ำ ได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก
- นุ่มสบายมือน่าใช้ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก
- พกสะดวก ใช้ง่ายขาดยาก ทนทาน และยังตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ
- ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม
- ช่วยลดปริมาณขยะ ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
- ถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดอ๊อกซิน ที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต
- บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ของผู้ใช้
- พกพาติดตัวได้ง่าย ไปได้ทุกที่ ติดตัว ติดรถ พร้อมใช้งานในทุกโอกาส ใช้ใส่สิ่งของได้หลายอย่าง
- ใช้เป็นสื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริมองค์กร ธุริจการค้า การท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ตัวเอง ในการประดิษฐ์ถุงผ้าใช้ด้วยตัวเอง D.I.Y. จากเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ใช้แล้ว อีกทั้งยังทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย
- การหันมาใช้ถุงผ้า นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเกื้อหนุนธุรกิจรายย่อย หรือแรงงานฝีมือตัดเย็บถุงผ้าอีกด้วย
- ฯลฯ53851680 2377150455711493 276982642782502912 o
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com